top of page

Informace z oboru

V této části nabízíme svůj skromný příspěvek ke sdílení nových informací v oboru klonálního šíření mikrobů a zčásti také v souvisejících oblastech. Zároveň zveme každého, kdo bude mít chuť a elán přispět, aby neváhal a napsal nám. Obor nemocniční mikrobiologie, hygieny a epidemiologie se u nás bohužel posledních 30 let nepohyboval zrovna na výsluní ekonomické podpory a odborného zájmu a přes očekávání, jak epidemie Covidu tento stav změní, se vše spíše vrací do starých kolejí. I proto nabízíme tento prostor pro výměnu odborných informací a další vzdělávání. Nechceme ale určitě konkurovat odborným společnostem, a pokud by námi zprostředkované informace byly nepřesné nebo diskutabilní, budeme vděční za každé upozornění a diskusi.

Nabízíme také neveřejnou část, která je přístupná jen po registraci a ověření identity odborníků ve zdravotnictví, kterým je pak přístup umožněn. V této části předpokládáme sdílení popisů konkrétních situací klonálního šíření včetně navržených opatření, jejich vyhodnocení, i při negativním výsledku - tyto informace nenajdeme v odborných časopisech a přímá výměna zkušeností je v této oblasti nezastupitelná, přitom na odborných akcích na ni zdaleka nevyjde vždy čas, ani každá menší nemocnice nemá vždy možnost zaplatit všem svým odborníkům účast.

Sdílení zkušeností (jen pro registrované)

Pokud nejste registrováni, napište nám na e-mail vladislav.raclavsky@upol.cz se žádostí o přístup (volně formulovanou), kde uvedete základní informace o své odbornosti a vztahu k tématu. Zašleme Vám dotazník, na základě jeho vyplnění Vám poskytneme unikátní heslo pro přístup. 

bottom of page