top of page
Tea Plantation

Informace z oboru - veřejně přístupná část

Eurosurveillance logo_edited.png

Diskuse o revizi opatření na ochranu před šířením Covid-19 a dalších respiračních nemocí v léčebné péči

Eurosurveillance, časopis ECDC pro surveillance, epidemiologii, prevenci a kontrolu infekčních nemocí zveřejnil 10. srpna názorový článek kolektivu autorů, revidující roli jednotlivých typů osobních ochranných pomůcek v prevenci přenosu COVIDu-19 a dalších respiračních virů v léčebné péči. Plný text článku v angličtině najdete zde. Před neúprosně se blížící sezónou respiračních infekcí jde určitě o užitečné čtení, protože lze očekávat, že v ní opět bude Covid nějakou roli hrát, pravděpodobně díky nové subvariantě Omicronu EG.5 (Eris), která má být zodpovědná za srpnový vzestup hospitalizací Covid+ pacientů v USA. Proto jsme připravili amatérský překlad do češtiny zde, určený jako pomůcka zejména pro nemocniční hygieniky a epidemiology, kteří nečtou v originále plynně. V článku sice jde primárně spíše o teoretický rozbor toho, co všechno nevíme (což je užitečné pro obrnění se před různými mediálně aktivními Brouky Pytlíky, kteří tvrdí opak), ale zejména ve střední části skutečně navrhuje revizi našeho pohledu na to, co je v ochraně před přenosem Covidu (a jiných respiračních viróz) více důležité a co méně, a jak přistupovat k hodnocení rizik. Při aktualizaci pravidel pro nadcházející sezónu respiračních infekcí se o tento text lze minimálně odborně opřít při zdůvodnění případných změn ve prospěch zároveň kvalitní, ale i technicky a lidsky zvládnutelné péče o pacienty. 

Název

Text...

Název

Text...

bottom of page