top of page

O NÁS

Jsme malý tým na Ústavu mikrobiologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se rozhodl externě nabízet službu levné a rychlé typizace bakteriálních izolátů. Iniciativa vznikla z popudu Dr. Raclavského, který dospěl k názoru, že doba je více než zralá k tomu, aby typizace nebyla prováděna jen nárazově na specializovaných pracovištích, která si na to seženou grantové peníze. Ne že by výsledky tohoto typu práce nebyly užitečné a potřebné, ale kromě toho, že tento přístup není praktikovatelný v menších nemocnicích, tak trpí také tím, že použité typizační techniky a jejich výsledky musí být velmi kvalitní, aby obstály v recenzním řízení časopisů a v oponentuře grantových agentur. Takový požadavek ale bohužel jde proti potřebě rychlého provedení a nízkých nákladů ve prospěch pacientů. Proto se snažíme nabízet typizaci komerčně a klademe důraz právě na zájem pacienta (a rutinního nemocničního hygienika/epidemiologa). Služba je prováděna formou tzv. doplňkové (dříve hospodářské) činnosti Univerzity Palackého, příjmy jsou kromě nákladů na provádění využity k dalšímu rozvoji služby a Ústavu mikrobiologie LF UP.

Raclavsky foto.jpg
Stosova foto miror.jpg

NÁŠ TÝM

Vladislav RACLAVSKÝ

zakladatel a hlava týmu

Rakesh RAO

PhD student a ruce týmu

Taťána ŠTOSOVÁ

molekulární mikrobiolog

Miroslava HTOUTOU-SEDLÁKOVÁ

klinický mikrobiolog

bottom of page