top of page

Právě vyšlo ... a není to hezký obrázek

V časopise Antimicrobial Agents and Chemotherapy vyšel 16. dubna článek shrnující charakterizaci a sledování klonu E. coli produkujícího NDM-5 betalo-beta-laktamázu s vysokou mírou rezistence ke karbapenemům, který se v poslední době vyvinul a rozšířil v Brně a blízkém okolí (počty izolátů z jednotlivých lokalit/zařízení viz obrázek). Analýza genomových dat přesvědčivě potvrdila klonální šíření, které je již vzhledem k počtu 42 známých kolonizovaných jedinců dosti rozsáhlé a rychlé, takže jde pravděpodobně nejen o vysoce rezistentní, ale také úspěšně se šířící klon který - pokud nebude velmi rychle zastaven - bude představovat celonárodní problém nejen sám o sobě, ale také jako potenciální zdroj genů rezistence pro další enterobakterie. Podrobnosti najdete v článku zde, vzhledem k délce publikačního procesu lze ale předpokládat, že pokud jde o rozsah šíření, jsou již dnes zastaralé.


Jak se dá epidemii karbapenem rezistentního klonu bránit?


(1) Zvyšování adherence ke standardním plošným hygienickým a protipedemickým opatřením ve VŠECH zařízeních kolektivní zdravotní péče, ZEJMÉNA v dlouhohodobé intenzivní péči.


(2) Cíleným monitoringem přijímaných a překládaných pacientů a včasným zavedením izolačního režimu v případě nosičství (a ještě větší pozornost věnovat případům infekce - pacient s aktivní infekcí vylučuje větší dávky patogena a ten má navíc v té chvíli vyšší virulenci, protože "bojuje" s imunitní odpovědí hostitele).


(3) Včasnou analýzou dalších možných přenosů - k tomu je dobré poznamenat, že výše citovaný článek vznikl díky víceletému grantu, který právě skončil. Celogenomové sekvenování jako technika analýzy epidemiologických souvislostí navíc zabere více dní a není reálné ji bez velmi štědrého financování aplikovat plošně.


TAKÉ PROTO nabízíme naši službu rychlé a ekonomicky únosné typizace, která sice není tak dokonalá, ale může velmi dobře posloužit jako rychlé "síto" pro odhalení případného dalšího klonálního šíření v okamžiku výskytu nějakého rizikového klonu v konkrétním zařízení. Umožňuje tak rychle zacílit hygienická opatření a soustředit se na konkrétní rizika dalšího šíření, navíc umožňuje také v časovém odstupu opakovaně a velmi rychle znovu vyhodnocovat situaci.


NAVÍC díky tomu, že budeme spolupracovat na jiném projektu se soukromou firmou, budeme v nejbližší době schopni poskytovat svým dlouhodobě spolupracujícím partnerům službu ZDARMA. Proto nás neváhejte kontaktovat, pokud máte zájem.
15 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page